Bienále ilustrácií 2019

Vo štvrtok 12.12.2019 sme s triedami 2.KVA a 2.KO navštívili 27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) v priestoroch Slovenského národného múzea – Historického múzea na 2.poschodí Bratislavského hradu.

Na tohtoročnom BIB 2019 sme videli 416 ilustrátorov zo 47 krajín, ktorí pripravili viac ako 3000 ilustrácií. Okrem Bienále sme obdivovali aj živý Betlehem na nádvorí hradu, kde sme sa aj odfotografovali. Bol to veľmi pekný zážitok.Mgr. J. Šaušová a Mgr. A. Šefčíková