Body art Cyborg

Druhý ročník je v odbore Umelecký parochniar a maskér plný rôznorodých zadaní a maskérskych výziev pod vedením MOV Mgr. art. Moniky Rabčanovej.

Tentokrát sme sa snažili pomocou farieb na telo vytvoriť dojem masky situovanej v prostredí sci-fi.

Počas práce si žiačky natrénovali techniku líčenia kovových predmetov, aby lepšie porozumeli tomu, ako sa tvorí lesklý povrch a tieňuje v priestore a hĺbke.