BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ

Dňa 23.11.2017 sa zúčaastnila majsterka odborného výcviku spolu so žiačkami II.KVB na Burze práce a informácii, poriadanú Úradom práce a sociálnych vecí Bratislava v spolupráci s Úradom práce a sociálnych vecí Malacky a Pezinok.

Akcia sa konala v Kultúrnom stredisku na Vajnorskej ulici 21 v Bratislave.
Zúčastnili sa na nej nezamestnaní z Bratislavy a okolia a žiaci ZŠ , ktorým sme ponúkali možnosti štúdia na našej SOŠ KaV, či už dennou formou alebo večernou formou pre dospelých.
Účastníci najmä žiaci sa zaujímali o štúdium, aktivity školy a DOD, záujemcom bol poskytnutý propagačný materiál. Akcia sa konala v rámci Európskeho týždňa odborných zručností.