Charitatívna burza 2019

Naša každoročná charitatívna burza. Výťažok 235 € tento rok putuje na pomoc Prešovu.