Chemický peeling – Školenie MOV 2021

Dňa 02.02.2022 o 13.00.h sa uskutočnilo školenie kozmetickej firmy TEMPERANCE pod vedením Marcely Šarvaicovej.

Cieľom školenia bola prezentácia chemického peelingu a praktické prevedenie 30% a 40% peelingom podľa typu pleti. Zúčastnené MOV boli oboznámené s použitím prípravkov a  podľa protokolu technologického postupu následne predviedli ošetrenie podľa pokynov školiteľky. Počas školenia sme získali vedomostné poznatky, ale aj cenné rady z oblasti kozmetiky, ktoré využijeme pri výučbe praktických zručností žiakov na OV. Výsledok chemického peelingu bol  efektívny a tento úkon ošetrenia by sme zaradili do ponuky pre zákazníkov v našom kozmetickom salóne. V závere absolvovaného školenia boli odovzdané certifikáty.