Cvičenie: Bodyart – Tieňovanie 🎨

Zdanlivo jednoduché cvičenie na odbornom výcviku v odbore umelecký parochniar a maskér, pri ktorom si žiačky najskôr namaľovali jablko na papier a potom sa ho snažili skopírovať na kožu.

Cvičenie je zamerané na lepšie pochopenie tieňovania pomocou štetcov a farieb.