DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2014

Dňa 2.12.2014 sme usporiadali pre záujemcov o štúdium na našej škole Deň otvorených dverí. Žiaci základných škôl, rodičia, výchovní poradcovia, učitelia a verejnosť si mohli prezrieť priestory školy, informovať sa o možnostiach štúdia na škole, videli ukážky práce žiakov na praktickom vyučovaní účesovú tvorbu, kozmetické ošetrenie, líčenie, depilácie, divadelné líčenie, body-art, manikúru, pedikúru, masáže, prístrojové ošetrenie, tvorbu príčeskov, teoretické vyučovanie a školský internát.