Deň primárnej prevencie na škole 2019

Navštívili nás pracovníci z Občianskeho združenia Vagus, ktorí sa venujú sociálnej práci s ľuďmi bez domova. Z Úradu verejného zdravotníctva, ktorí sa venovali škodlivosti fajčenia. Zo Slovenskej katolíckej charity, ktorá poskytuje sociálne, zdravotné a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Anonymní alkoholici, rozprávali o svojich životných skúsenostiach.
Pani policajtka – preventistka, ktorá diskutovala o svojich pracovných skúsenostiach, s ktorými sa dennodenne stretáva.
A neposlednom rade sa diskutovalo na tému medziľudské vzťahy.
Po ukončení prednášok všetci žiaci školy si pozreli „Kto je ďalší?“ v DK Zrkadlový háj.