Deň župných škôl 2022

Dňa 7.10.2022 sme sa zúčastnili akcie Deň župných škôl v OC Bory Mall. Propagačný deň stredných škôl pre verejnosť zorganizoval náš zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj za účasti vedenia župy.

Ako škola sme sa prezentovali formou výstavného stánku a informovali žiakov ZŠ, rodičov a výchovných poradcov o možnostiach štúdia na našej škole.