DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL V AVIONE 2017

Dňa 20. januára 2017 sme sa zúčastnili prezentačného podujatia Dňa župných škôl v OC Avion.
Toto už tradičné podujatie organizuje zriaďovateľ školy Bratislavský samosprávny kraj. Jeho hlavným cieľom je pomôcť rodičom a najmä budúcim študentom sa rozhodnúť vybrať si správnu školu. V jeden deň v roku sa tak na jednom mieste stretnú takmer všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. K dispozícii boli informačné stánky jednotlivých škôl, na pódiu zase sprievodný program, kde sa striedali informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl s vystúpeniami žiakov a pedagógov.
Veľký záujem o podujatie Deň župných škôl v Avione bol aj zo strany základných škôl.

Deň župných škôl v Avione a ponuku župných stredných škôl si prišiel pozrieť aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer a aj rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.

Naša škola sa prezentovala formou zručností našich žiakov v odbore kaderník-vizážista, kaderník, kozmetik, manikér-pedikér, telová kozmetika. Žiaci predviedli ukážky kulmovania, česania, natáčania vlasov a líčenia na rôzne príležitosti. Počas výstavy sme poskytovali informácie o možnosti štúdia na našej škole žiakom ZŠ, výchovným poradcom ZŠ a rodičom.