Divadelné zostarovanie

Na hodinách OVY v odbore Umelecký parochniar a maskér pracujeme aj s rôznymi druhmi líčenia. pod vedením MOV Mgr.art. Moniky Rabčanovej.

Tentokrát sme sa pokúsili vytvoriť masku staršieho človeka, ktorá by bola vhodná do divadla. V takomto prípade musíme dbať na fakt, že javisko a hľadisko sú od seba vzdialené, preto musí byť líčenie silné a výrazné, aby bolo dobre viditeľné.

Tento druh líčenia je tiež dobrým cvičením pre žiakov, aby si uvedomili ako sa správajú rôzne farby korektorov na tvári. Tieto skúsenosti môžu ďalej použiť pri korekcií tváre v dennom, či večernom líčení.