Dobrý trh – jeseň 2022

Dňa 24.09.2022  sme sa zúčastnili  akcie Dobrý trh na Panenskej , na základe pozvania Bratislavského samosprávneho kraja. Na akcii sa zúčastnili žiačky druhých ročníkov odboru Kaderník- vizážista a  Kaderník.

Počas akcie žiačky vytvorili atmosféru pre deti rôznych vekových kategórií pomocou maľovania na tvár a zapletania vlasov.

 Záujem detí bol veľmi pozitívny, deti sa potešili a žiačky odmenili sladkou odmenou za ich prácu v podobe nimi upečených koláčikov. 

Vždy nás poteší, keď sa môžeme zúčastniť na podobnej milej akcii.