Fúzy a brada – vytváranie tvárových doplnkov 🧔

Fúzy a brada – vytváranie tvárových doplnkov 🧔

V parochniarskej praxi sa často stretávame s potrebou prispôsobiť hercovu tvár postave pomocou tvárových doplnkov. Žiaci v odbore umelecký parochniar a maskér si sami tieto vytvorili, upravili aj nalepili.