Gaudeamus 2022

Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili veľtrhu Gaudeaumus 2022 a prišli sa pozrieť na možnosti ďalšieho štúdia na Slovensku, Česku aj v celej EÚ. Žiaci mali tiež možnosť sa otestovať a zistiť na aké študijné programy majú predpoklady príp. si nechali poradiť, akým smerom sa uberať po škole v rámci kariérového poradenstva.