Halloweensky facepainting v III.KO

Medzi žiakmi je téma Halloween celkovo obľúbená, kde možno naplno využiť svoju fantáziu a kreatívnu stránku.👻

Aj žiaci z III.KO v odbore kozmetik pod vedením pani majsterky Ihnátovej mali zadanie na túto tému.