Hodina deťom 2019

Vo štvrtok 14.novembra 2019 sa celé Slovensko znova spojilo, aby pomohlo deťom, ktoré to potrebujú. Do ulíc vyšli dobrovoľníci so žltými pokladničkami s motívom maskota Huga.

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska, ktorá je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií. Má celoslovenskú pôsobnosť a je zameraná na pomoc deťom a mladým ľuďom.
Motto „ Aj malá suma dokáže veľké veci“ vyjadruje hlavnú myšlienku zbierky „Aj keď urobíme niečo malé, deti z toho majú veľkú radosť. Preto sa my, veľké decká, staráme o tie menšie.“

Ďakujeme všetkým našim spolužiakom, pedagógom a zamestnancom školy, ktorí sa s nami aj tento rok do zbierky zapojili.