II.BMP a III.KM – gélové nechty

Žiačky učebného odboru precvičovali techniku gélových nechtov. Používali gél určený na umelé nechty , ktorý tvrdne v UV lampe. Gélové nechty ako tému na odbornom výcviku vykonávajú dlhšie, aby nadobudli kvalitné zručnosti. Priebežne  medzitým precvičujú aj príbuzné úkony v danom odbore.