II.KO extravagantné líčenie

Žiačky na hodinách praktickej výchovy v odbore kozmetik sa venujú aj extravagantnému líčeniu. Na tejto vyučovacej hodine bolo zadanie farebné kombinácie podľa vlastného vkusu.