Imatrikulácia 2019

Dňa 6.decembra 2019 sa uskutočnilo na našej škole slávnostné prijatie študentov do prvého ročníka – „Imatrikulácia“. Aj keď je veľmi ťažké slovami zachytiť pocity, ktoré každý žiak či učiteľ v tento okamih prežívali, táto udalosť v nás zanechala príjemné spomienky. Žiaci 3.KM triedy zaviedli našich prvákov do telocvične, kde podstúpili skúšku šikovnosti a boli povýšení do radov stredoškolákov.