22.11.2023 sa v priestoroch telocvične uskutočnili imatrikulácie prvákov, kedy sa prváci zúčastnili rôznych súťaží a zábavných aktivít. Uvádzanie prvákov si zobrali na starosť najstarší študenti štvrtého ročníka, konkrétne študentky 4.KO.

Organizátori vymysleli sprievodný program aktivít, ktorý zahŕňal aktivity ako napr. stoličkový tanec, slamkovanie, vytváranie brady z burizónov, kreatívne písanie básničky na určité písmeno, maľovanie a česanie spolužiakov so zatvorenými očami, twister, triedenie goralok podľa farieb, jógové polohy, ochutnávanie jogurtu so zatvorenými očami, „beer pong“ a spoločné karaoke. 👩‍🎤

Jedna študentka zabezpečila pomôcky potrebné pre výkon aktivít a spoločnými silami koordinovali celé podujatie, pomáhali prvákom a nabádali ich, aby sa zapojili do aktivít. Študenti, ktorí sa nechceli do aktivít zapojiť, boli ostriekaní vodou z vodnej pištole. Študenti ostatných ročníkov prišli podporiť svojich kamarátov a spoločne sa zabávali na priebehu imatrikulácií.

Prváci po absolvovaní aktivít získali diplom a malý darček v podobe náramku a kľúčenky.

Za organizáciu ďakujeme 4.KO, Mgr. Lei Jonášovej, za vyhotovenie fotografií a celkovú asistenciu ďakujeme pánovi Kavčákovi. 😊