Imatrikulácie 2008

V školskom roku 2008/2009 sme tiež privítali do radov žiakov našej školy prvákov, ktorí nastúpili do študijného odboru kozmetik a učebných odborov kaderník, manikér- pedikér a výroba konfekcie. Zástupcovia každého odboru na svojich modelkách predviedli zručnosti a tak na základe pekných prác boli prijaté do cechu kozmetikov, kaderníkov, manikér-pedikérov a výroby konfekcie.

Vitajte, tešíme sa na šikovných a úspešných žiakov