INTERBEAUTY 2014 – JAR

V dňoch 14. a 15.2.2014 sa naša SOŠ, Svätoplukova 2 v Bratislave zúčastnila so žiakmi výstavy Interbeauty 2014 v bratislavskej Inchebe. Vo výstavnom stánku sme ponúkali služby v odboroch kaderník-vizážista, kaderník, manikér-pedikér, kozmetik a telová kozmetika. Zároveň sme sa so žiakmi zúčastnili Majstrovstiev Slovenska súťaže INTERBEAUTY TROPHY 2014 poriadanú Spoločenstvom kaderníkov, kozmetikov, vizážistov, manikérov a pedikérov v spolupráci s Mgr. Drahomírou Salihbegovič. Súťažilo sa v piatich súťažných disciplínach, ktoré boli ešte rozčlenené na žiakov a dospelých: Garden party – dekoratívna kozmetika, Purple wedding – účesová tvorba a dekoratívna kozmetika, Crazy School – účesová tvorba a Žiarivé plesanie – tímová práca . Intenzívna príprava na súťaž priniesla veľmi pekné výsledky. Škola získala 13 medailových ocenení: 5 prvých miest, 4 druhé miesta a 4 tretie miesta.

Ocenenia

Garden party- dekoratívna kozmetika

Mariana Balážová 3.miesto / žiak
Nikola Lukáčová 4.miesto / žiak
Sára Šadláková 5.miesto / žiak
Bronislava Berčačin 2.miesto / dospelí
Dália Hagarová 3.miesto / dospelí

Purple wedding – účesová tvorba

Pavlína Chudjaková 1.miesto / žiaci
Bronislava Berčačin 1.miesto / dospelí

Purple wedding – dekoratívna kozmetika

Andrea Zbudilová 3.miesto / žiak
Soňa Križanová 5.miesto / žiak
Veronika Porubská 7.miesto / žiak
Olívia Molnárová 9.miesto / žiak
Karin Vygodová 2.miesto / dospelí
Dalia Hagarová 3.miesto / dospelí

Crazy School – účesová tvorba

Patrik Knotek 1.miesto/žiak
Pavlína Chudjaková 4.miesto/žiak
Bronislava Berčačin 2.miesto/dospelí

Žiarivé plesanie – tímová práca

Alexandra Klubalová, Dominika Gažovičová, Anna Hrotková 1.miesto / žiak
Pavlína Chudjaková, Dominika Mäsiarová, Marianna Balážová 2.miesto / žiak
Anna Hrotková, Karin Vygodová, Bronislava Berčačin 1.miesto / dospelí