Interbeauty 2018 – jar

V dňoch 8.-9. februára sa konal v Bratislavskej Inchebe 35. ročník medzinárodnej výstavy Interbeauty. Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky v Bratislave sa na výstave prezentovala výstavným stánkom, účasťou v súťažiach a na workshopoch a prehliadke poriadaných barbierstvom absolventov školy MMG Freedoms Barbers, kde naši žiaci aj praxujú. Výstava opäť poskytla príležitosť propagovať školu, zručnosti žiakov a možnosti vzdelávania na škole. V stánku žiaci poskytovali zdarma verejnosti líčenie , úpravu účesov a nechtov. Na súťažiach získali žiaci školy tieto ocenenia:

Ocenenia

Gábrišová Lucia 1.miesto Interbeauty Trophy 2018 – Súťaž v dekoratívnom líčení, téma Haute couture make-up

Komárová Dominika 1.miesto Majstrovstvá SR v maľovaní na telo – Body Art 2018, téma Atlantída, stratené svety

Oceneným žiakom blahoželáme a všetkým súťažiacim , modelom, žiakom vo výstavnom stánku a majstrom odborného výcviku ďakujeme za svedomitú prípravu a úspešnú reprezentáciu a propagáciu školy. 

Dňa 10.2.2018 sa v rámci Interbeauty konala súťaž SK/CZ Barber Battle 2018 na ktorej sa zúčastnili barberi zo Slovenska a Českej republiky.

Súťaže sa zúčastnili v kategórii študent aj žiaci našej SOŠ KaV:

Ocenenia

Laura Hlaváčová trieda II.KM

Oliver Čech trieda II.KM

Patrik Múčka trieda III.KM, ktorý získal 1. Miesto, téma Klasický pánsky strih

Súťaž hodnotili barberi zo zahraničia a celé podujatie sa nieslo v profesionálnom duchu.

Všetci naši žiaci reprezentovali školu na veľmi dobrej úrovni.