V dňoch  8.-9. februára 2019 sa konal v Bratislavskej Inchebe 36. ročník medzinárodnej výstavy Interbeauty. Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky v Bratislave sa na výstave prezentovala výstavným stánkom, účasťou v súťažiach a na workshopoch a prehliadke poriadaných barbierstvom absolventov školy MMG Freedoms Barbers, kde naši žiaci aj praxujú. Výstava opäť poskytla príležitosť propagovať školu, zručnosti žiakov a možnosti vzdelávania na škole. V stánku  žiaci  poskytovali zdarma verejnosti líčenie , úpravu účesov a nechtov. Na súťažiach získali žiaci školy tieto ocenenia:

Ocenenia

3. miesto         Kristína Tóthová         kategória Dekoratívna kozmetika na tému  Využi potenciál červenej

4.miesto, ocenenie Mladý talent     Katararína Uhrová , kategória Body art, dospelí

3.miesto          Ivana Vasic                 kategória Účesová tvorba na tému Ofina 70. roky

1.miesto          Lucia Ochabová         kategória Účesová tvorba na tému Progresívny strih