INTERBEAUTY BRATISLAVA 2013 – jar

V dňoch 7.-9.2.2013 sa na výstavisku Incheba konala výstava Interbeauty 2013, na ktorej naša Stredná odborná škola prezentovala práce žiakov ukážkami v stánku. Žiaci v odboroch kaderník – vizážista, kozmetik a manikér – pedikér ponúkali verejnosti líèenie, úpravu vlasov a nechtov. V rámci výstavy sa konala 8.2.2013 súťaž v dekoratívnej kozmetike kde sa zúèastnila žiaèka Alexandra Klubalová s modelkou Nikolou Lukáèovou z triedy 2.KV na tému „ Africká žena“. V úèesovej tvorbe boli vyhlásené témy ktoré reprezentovali: „Baroko“ Adriana Meszarosová s modelkou Ivanou Mìšťanovou z triedy 2.KVB a umiestnili sa na 1. mieste. Chudiaková Paulína s modelkou Partíciou Johancsikovou 2.KM , Ján Botlík z 3.KM s modelkou Martinou Markovou z 3.KV Moulin Rouge , Dominika Bonèová s modelkou Miriam Mikovicsovou z triedy 3.KV.