JUVYR 2009

V decembri 2009 sa konala prezentácia prác žiakov stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť v rámci ktorej bola súťaž kaderníkov .
Našu SOŠ reprezentovali žiaci Dominic Mikulčák a Darina Jeřábková.

Žiaci zo všetkých odborov nášej SOŠ účastníkom výstavy poskytovali služby a ukážkami svojich prác pozývali do našich salónov kaderníckeho, kozmetického a manikérsko-pedikérskeho.