Koruna kreativity 2020

Európsky turnaj mladých vizážistov a kaderníkov s podporou Bratislavského samosprávneho kraja zorganizovala Asociácia Fisy v spolupráci so Strednou odbornou školou kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej. Na bratislavských majstrovstvách Európy bolo 57 žiakov z 27 škôl z Česka a Slovenska. Tí súťažili celkovo v 7 disciplínach.

OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020 je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým za podporu nášmu zriaďovateľovi Bratislavský kraj Juraj Droba Branislav Grohling, organizátorom Asociace FiSyPavel Filandr Nathaniel Syllte. Ďalej spoluorganizátorom SPŠE Hálova 16, akčnému tímu majsteriek a vychovávateliek a žiakom BeautyCare Study – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky a za pomoc s ubytovaním Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivánska 21 v BA. Taktiež super hodnotiteľom Pavel Filandr Nathaniel Syllte Miroslava Stroková Mária Pavlíková Pekné vlásky Maroš Ihnát Veronika Porubská Dáša Svobodová a všetkým zúčastneným školám, riaditeľom , učiteľom, majstrom a žiakom , že vytvorili nielen krásne práce, ale aj super atmosféru.

Súťaž organizovala Asociácia Fisy Asociace FiSy akreditovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, spoluorganizátori SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA BeautyCare Study – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky a SPŠE, Hálova 16 v Bratislave SPŠE Hálova 16. Našim cieľom bolo podporiť partnerstvá škôl, škôl a zamestnávateľov, vzájomné učenie a inšpiráciu, propagáciu odborného vzdelávania a výmenu skúseností študentov stredných odborných škôl.

Prvýkrát na medzinárodnej súťaži a finále v oblasti účesovej a dekoratívnej tvorby v takomto rozsahu a rôznorodosti a pestrosti škôl sa stretli súťažiaci zo všetkých kútov Českej a Slovenskej republiky. Otvorené majstrovstvá finále Koruna kreativity poprvýkrát od rozdelenia Československa spája odborné školstvo , kreativitu a nadšenie škôl z oboch republík takýmto významným spôsobom.

Súťaže sa zúčastnilo 57 súťažiacich z 27 škôl SR a ČR.Súťaž podporil finančne BSK zriaďovateľ oboch škôl . Na súťaži sa zúčastnili hostia Predseda BSK a zriaďovateľ oboch škôl, ako spoluorganizátorov súťaže pán Juraj Droba Juraj Droba, Poslanec NR SR a poradca pána predsedu BSK pre oblasť školstva pán Branislav Gröhling Branislav Gröhling – Vzdelanie je budúcnosť krajiny, Zástupcovia BSK riaditeľka Odboru Školstva mládeže a športu pani Jana Zápalová , Zástupca ŠIOV-vu pani Mitošinková, a študenti a učitelia z našej partnerskej strednej odbornej školy z Rigy : Rigas Stila un Modes Tehnikum Rīgas Stila un modes tehnikums, ktorí sú u nás na 3-týždňovej stáži v rámci Erasmu plus Erasmusplus SK Mottom súťaže je heslo: Učíme sa od najlepších!

Celkovo bolo ocenených v rámci 1-3. miesta 17 súťažiaci a bolo udelených 5 mimoriadnych cien. A to dve Best Image, dve Price of Creativity a Absolútny víťaz.

Naša škola získala 4 ceny.

Ocenenia

Alex Paksi 3. miesto Pánsky strih a styling
Adrien Gombaiová 2.miesto Voľná disciplína vlasy a make-up
Kitti Juhosová 1.miesto Facepainting
Kitti Juhosová Absolútny víťaz – získava vždy súťažiaci s najlepším bodovým hodnotením zo všetkých súťažiacich

Na súťaž máme veľmi dobré ohlasy, nielen na celkový priebeh, organizačné zabezpečenie, ale aj profesionálne hodnotenie výsledných prác a celkovo veľmi dobrú úroveň súťažných prác.

Tešíme sa z vydarenej akcie a vidíme sa v jeseni 2020 na otvorených Majstrovstvách SR Koruna Kreativity 2021 priatelia!

Video tu:

Viac foto nájdete na nasledujúcich linkoch FB:

Jozef Lukianov
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BeautyCareStudy&set=a.3119313014759292

Tomáša Vyorala zo SPŠE Hálova 16 v Bratislave
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BeautyCareStudy&set=a.3133187150038545

Vratko Cyprich
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BeautyCareStudy&set=a.3133275563363037