KORUNA KREATIVITY PRAHA 2016

V termíne od 02. – 04. 11. 2016 sa zúčastnili žiaci školy semifinále Praha , postupovej súťaže v účesovej a dekoratívnej tvorbe Majstrovstvá Českej republiky „Koruna kreativity“ .

Na tému „Ve víru hladových her“ súťažili žiaci v náročnej konkurencii a pod dohľadom českej porotcovskej špičky získali nasledovn0 miesta:

Ocenenia

Bianka Kyselová, 3.KOV 1.miesto v make-up „Hunger games“
Kristína Hruboňová, 3.KOV 1.miesto v pánskom strihu na tému „Hunger games“
Dominika Komárová, 2.KV 3.miesto body painting v téme „Hunger games“

Zároveň si postup do finále na majstrovstvá ČR 2017 vybojovali: Julianna Skronka, Nikola Mésárosová, Dominika Komárová, Martina Vojtechovská, Patrik Múčka, Kristína Hruboňová a Bianka Kyselová. „ Žiakov na súťaž pripravovali pani majsterky odborného výcviku Vygodová Karina a Remšíková Michaela.