Na škole okrem povinných predmetov v rámci rozvrhu navštevujú žiaci aj záujmové krúžky.

Jedným z nich je aj krúžok bodypainting pod vedením pani majsterky Lilov, kde žiaci naposledy dostali zadanie Farebné línie na tvár v geometrických tvaroch. 🟨🟣🔻🔷♦️♥️

Žiačky podľa predlohy a fantázie vyskúšali líčenie s farbami na telo, ktoré sú miešateľné s vodou. Maľovanie si precvičovali pomocou štetcov a využívali aj miešanie s hustotou farieb.