LEONARDO DA VINCI 2011

V rámci výzvy LLP 2011 sme sa zapojili do mobilitného projektu Leonardo da Vinci IVT pre žiakov v počiatočnej príprave formou odborných stáží v Nemecku v meste Lipsko a v Anglicku meste Portsmouth. Miesto nášho pobytu v Nemecku sa nachádzalo v mestečku Skeuditz pri Lipsku. Trojtýždňový pobyt bol zameraný na prax v kaderníckom a kozmetickom salóne. Prácu žiaci vždy začínali zaujímavým „mottom“ dňa. Naučili sa nové techniky, postupy čo sa týka vlasov, nechtov, vizáže. Prax v salóne dala žiakom veľa nielen po praktickej a odbornej stránke ale aj veľa skúseností aj do života. Žiaci sa naučili komunikovať so zákazníkmi , ako si získať ich priazeň. Dôraz sa kládol najmä na to, že ak chcú niečo v budúcnosti dokázať, musia si hovoriť slovíčko“ ja chcem“.

Mimo praxe žiaci navštívili historické pamiatky, mesto Berlín, stretli sa so známym vizážistom Benem Durrerom v jeho súkromnej škole, ktorý ich oboznámil so svojou prácou a s novými kozmetickými prípravkami na trhu. Predviedol rôzne ukážky z líčenia, podelil sa s nimi o rôzne nové technologické postupy pre uľahčenie práce renomovaných vizážistov. Pozreli si tiež mesto Lipsko, modernú budovu univerzity v tvare zubu, mesto Drážïany, Zwinger, postavený v 17.storočí . Voľný čas venovali aj zábave na diskotéke alebo na bowlingu. V centre Vitalis, ktoré stáž organizovalo, boli aj žiaci z iných štátov, s ktorými žiaci nadviazali priateľstvá, napríklad z Chorvátska, Bulharska, Rumunska, Poľska, Portugalska. Na záver trojtýždňového pobytu , žiaci mali posledný večer slávnostné vyhodnotenie stáže. Prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére. Vedúci Ralf Gieseke každej študentke odovzdal osobne cerifikát a darček na pamiatku. Na záver vyhodnotil celkový pobyt ako veľmi dobrý.

V Anglicku po privítaní žiaci mali test z anglického jazyka, ktorý preveril úroveň ich jazykových schopností, ktorú potrebovali k svojej práci (v prevádzkach). Prehliadka mesta sa uskutočnila v ten istý deň , na ktorej boli študenti oboznámení s hlavnými miestami mesta, ako napr. autobusové zastávky, hlavné ulice, obchody, knižnica, múzeum, univerzita. Počas pobytu všetci študenti pracovali v salónoch, ktoré monitorovali jednak zamestnanci Tellusu, ako prijímajúcej organizácie, a tiež sprevádzajúci dozor. Žiaci 1x do týždňa mali stretnutie v Meridian schol, kvôli priebežnému monitoringu a hodnoteniu stáže, zisťovalo sa spokojnosť s prevádzkami a rodinami, v ktorých boli ubytovaní. Žiaci vo voľnom čase navštívili množstvo pamiatok, mestá Portsmouth, Londýn, boli v Sonehenge a iných.

Na konci projektu študenti obdržali Certifikát o pracovnej skúsenosti. Vo všeobecnosti, všetky ciele a záujmy projektu sa stretli na oboch stranách. Tento projekt pomohol obom stranám posilniť našu spoluprácu a lepšie zorganizovať spoluprácu pri budúcich projektoch.