LEONARDO DA VINCI TOI HAIR INNOVATIVE LEARNING

Stredná odborná škola sa v spolupráci s Centrom pre moderné vzdelávanie (http://hair.cfme.net) podieľa na tvorbe učebnice Hair pre žiakov SOŠ na Slovensku i v Čechách. Cieľom projektu v rámci programu Leonardo da Vinci – transfer inovácií je vytvoriť učebnice pre anglický a nemecký jazyk, v každom ročníku sedem lekcií detailne zameraných na jednotlivé témy z kaderníckeho prostredia a doplnených o najdôležitejšie gramatické javy. Učebnica pokrýva všetky odborné témy, napríklad: detailné kadernícke procedúry, simulácie návštevy v kaderníckom salóne, zákaznícky servis, štýly účesov alebo propagáciu vlastného kaderníckeho salónu a mnohé iné. Súčasťou učebníc je aj online interaktívny slovník, ktorý zahàòa viac než 1000 odborných výrazov z kaderníckej a kozmetickej profesie sprevádzaných obrázkami a nahovorených rodeným hovoriacim. Učebnica obsahuje aj e-learning pozostávajúci z viac než 100 interaktívnych e-learningových cvičení v každej učebnici v každom ročníku. Projekt prebieha v rokoch 2013-2015.

Plagát na stiahnutie tu:
https://old.beautycare-study.sk/download/plakat_final_resized.pdf