Maľby na menšie plochy 🎨

Počas OVY v druhom ročníku v odbore Umelecký parochniar a maskér sa venujeme najmä rôznym druhom líčenia. Žiakov pripravujeme na rôznorodú prácu s ktorou sa môžu v praxi stretnúť.

Pri cvičeniach s Aquacolour farbami postupne skúšame najskôr pomaľovať menšie plochy, napríklad ruky. Žiaci tak majú priestor na to, aby si vyskúšali špecifiká maľby na telo skôr, než sa pustia do väčších projektov.