Maturitné skúšky 2019

Apríl 2019 sa niesol v našej škole v znamení praktických maturitných skúšok. 76 maturantov vykonalo praktickú zložku maturitnej skúšky v 4-ročných maturitných odboroch kaderník-vizážista, kozmetik, telová kozmetika, v nadstavbovom štúdiu vlasová kozmetika a starostlivosť o ruky a nohy, a v pomaturitnom štúdiu kaderník-vizážista, kozmetik a telová kozmetika.