MLADÝ TVORCA 2008

V dňoch 17. – 19.04.2008 sa SOU, Svätoplukova 2, zúčastnilo výstavy žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca v Nitre. Vo svojom výstavnom stánku sme prezentovali naše odbory krajčírskymi výrobkami a kaderníckymi, kozmetickými a manikérskymi službami pre verejnosť.

Dňa 18.04.2008 sa v rámci výstavy konala súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnom líčení.
Naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach.

Ocenenia

V kategórii „Denný nositeľný účes“ sa Adam Chalupa umiestnil na druhom mieste. V kategórii „Účes na dlhé vlasy“ sa Simona Brigantová umiestnila na prvom mieste a Eva Matušová na 2. mieste. V dekoratívnom líčení sa Nikola Dubeňová umiestnila na 3. mieste.