MÚZA JARI KOŠICE 2015

Dňa 19.3.2015 sa konala súťaž na tému Múza Jari v Košiciach, na ktorej sa zúčastnili žiačky a majsterky našej školy. Súťaž bola organizovaná Renátou Lenčešovou agentúrou LeRen. Pre súťaž bola zvolená krásna téma, celá prebehla v skvelej atmosfére a výsledné práce boli naozaj nádherné. Naša škola získala niekoľko ocenení.

Ocenenia

Soňa Šištíková z triedy 3.KVA – 2.mieso v účesovej tvorbe

Veronika Porubská z triedy 4.KVA – 1.miesto v dekoratívnej kozmetike

Kristína Plechová z triedy 3.KVA – 2.miesto v dekoratívnej kozmetike

Michaela Remšíková a Karina Vygodová – 1.miesto v tímovej práci