Dňa 20.09.2023 sa žiaci prvých ročníkov študijných odborov zúčastnili exkurzie v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Exkurzia priamo nadväzovala na učivo zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa žiaci učia napr. o zdrojoch a práci s informáciami či o knižnici ako jedným zo zdrojov nielen poznania ale aj zábavy či oddychu.

Univerzitná knižnica v Bratislave je najstaršia a aj najväčšia vedecká knižnica na Slovensku. V rokoch 1802 – 1848 v budove zasadal Uhorský snem, na ktorom prednášal napríklad aj velikán slovenských dejín, Ľudovít Štúr.

Návštevníci knižnice si môžu oddýchnuť v krásnej Lisztovej záhrade, v ktorej si posedeli aj naše študentky. Záhrada bola v minulosti súčasťou Pálaca Leopolda de Pauliho a v záhradnom pavilóne malo údajne v roku 1820 koncertovať vtedy 9 ročné zázračné dieťa, Franz Liszt.

Veríme, že exkurzia bola pre študentov zaujímavým obohatením nielen vo vedomostiach, ale aj v upevňovaní priateľstiev a kolektívu.🙃