Primátor Bratislavy Matúš Vallo privítal na bratislavskej radnici talentovaných žiakov a študentov spolu s ich pedagógmi a trénermi.

Dňa 5. júna 2019 sa v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca uskutočnil 24. ročník podujatia s názvom Stretnutie primátora s talentovanou mládežou hlavného mesta SR Bratislavy 2019, ktorého cieľom je prejaviť uznanie žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži z centier voľného času, rovnako ako ich pedagógom, ktorí sa o rozvoj ich talentu pričinili.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo ocenil za kalendárny rok 2018 spolu s viceprimátorom Jurajom Káčerom 50 žiakov a študentov a 39 pedagógov a trénerov v piatich oblastiach: kultúra, šport, jazyky, prírodné vedy, profesia – voľný čas.

Okrem ocenených z radov mládeže si čestné uznanie odniesli aj pedagógovia, tréneri a vedúci, ktorí získali ocenenie za výchovu mladých a úspešných reprezentantov v rámci reprezentovania hlavného mesta na medzinárodných a celoslovenských súťažiach.

Za našu školu ocenenie získala Lucka Gábrišová. Ocenenej blahoželáme a veľmi sa tešíme.