Odborné školenie zamestnancov

Nielen naši žiaci, ale aj naši zamestnanci sa neustále vzdelávajú.

Nedávno sa naše pani majsterky zúčastnili odborného školenia od spoločnosti House Gatsby. Teoretická časť zahrňovala základné dôležité pravidlá pri invazívnom ošetrení pleti. Praktická časť bola časovo náročnejšia, nakoľko bolo potrebné si osvojiť prácu s dermapenom. Kozmetické prípravky, ktoré boli použité pri ošetrení, boli od firmy Ericson a Repechage.