PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2008

Praktická časť odbornej zložky maturitnej zložky sa konala v dňoch :
8.04.2008 – 2.VK
9.04.2008 – 2.VS
10. – 11.04.2008 – 4.KO