Prax žiakov v odbore kozmetik v školskom salóne 🧖

Žiaci štvrtého ročníka v odbore kozmetik aplikujú svoje odborné poznatky a zručnosti priamo pri práci s klientami pod vedením našej MOV pani Ihnátovej.

Náš kozmetický salón je otvorený pre verejnosť každý deň od pondelka do štvrtka od 7:30 do 18:30.

Tešíme sa na Vašu návštevu!