PRVÁ ČESKO-SLOVENSKÁ SÚŤAŽ V ÚČESOVEJ TVORBE A DEKORATÍVNEJ TVORBE

Dňa 14.3.2010 sa zúčastnila naša majsterka odborného výcviku Miroslava Stroková a žiak 1.ročníka nadstavbového štúdia vlasová kozmetika Polat Elalmis PRVEJ ČESKO-SLOVENSKEJ SÚŤAŽE V TRENČÍNE.
V technickej kategórii odborná porota odmenila prácu Miroslavy Strokovej striebornou priečkou. Súťaž sa konala v rámci medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty forum Slovakia.