SPOLUPRÁCA SO ZAMESTNÁVATEĽMI

SOŠ v maximálnej miere spolupracuje so zamestnávateľmi, profesionálnymi štúdiami krásy, vlasovými štúdiami, kaderníctvami a kozmetikami. Žiaci vyšších ročníkov praxujú priamo v prevádzkach mesta Bratislavy, čo im umožňuje stretnúť sa so zaujímavou a kreatívnou prácou, inou klientelou, vyskúšajú si náročnú profesionálnu prácu so zákazníkmi. Jedným z nich je aj Štúdio IN ZONE, kde máme na odbornom výcviku žiaka 3.ročníka Polata Elalmisa. Polat si prácu v štúdiu pochvaľuje a majitelka štúdia je s ním tiež spokojná.