STÁŽ ŽIAKOV V ANGLICKU, LONDÝNE V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+ 2014

V novembri 2014 sa 15 žiakov školy zúčastnilo trojtýždňovej zahraničnej stáže v Anglicku, Londýne, ktorá bola financovaná z projektu Erasmus+.

Ubytovaní boli v londýnskych rodinách . Odborná prax prebiehala v zmluvných salónoch kaderníctva a kozmetiky. Žiaci získali nové vedomosti a zručnosti v kaderníckej a kozmetickej praxi, vedomosti o organizácii práce v salónoch, odlišnostiach práce v Anglicku a na Slovensku.

Počas pobytu žiaci navštívili miesta s bohatou históriou a kultúrou v rámci mesta. Všetky činnosti na stáži boli organizované v spolupráci s miestnou vzdelávacou agentúrou.

Odborná stáž splnila svoj cieľ, žiaci sa zdokonalili v anglickom jazyku, ako aj v odborných zručnostiach a vedomostiach.