STÁŽ ŽIAKOV V NEMECKU ERASMUS + 2015

Stredná odborná škola sa v roku 2015 zapojila do projektu v rámci programu Erasmus+, v spolupráci s Národnou agentúrou SAAIC. Vypracovali sme projekt, na základe ktorého sa 40 žiakov a 6 pedagógov našej školy zúčastnilo odbornej stáže v zahraničí. Príprava a realizácia projektu boli financované z prostriedkov EU.

Projektu ,,Rozvíjanie odborných zručností v beauty službách“ sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru kozmetik, kaderník-vizážista a telová kozmetika, tretieho ročníka učebných odborov kaderník a manikér-pedikér. Jednotlivé stáže sa konali v krajinách Anglicko, Nemecko a Česká republika.
Žiaci sa zúčastnili odbornej stáže v Nemecku v meste Lipsko a jej časti Schkeuditz v termíne od 20.9. do 10.10. 2015. Túto skupinu tvorilo 14 žiakov a sprevádzajúca majsterka odbornej výchovy a učiteľka. Žiaci v Nemecku pracovali v kaderníckom a kozmetickom salóne spoločnosti Vitalis.

V salóne nadobúdali nové vedomosti a zručnosti, ktoré im odovzdávala uznávaná odborníčka v kaderníctve a kozmetike, pani Angelika Schur. Tá sa v plnej miere venovala skupine žiakov, ktorí boli s jej prácou a prístupom veľmi spokojní. Okrem praktických zručností žiaci získali poznatky o škodlivých látkach vyskytujúcich sa v kozmetických výrobkoch, ktoré je zakázané v Nemecku používať.
Projekt Rozvíjanie odborných zručností v beauty službách bol po odbornej stránke zameraný na úpravu a starostlivosť o vlasy, pleť a nechty, s použitím najnovších prípravkov, technológií a prístrojov.

V odbore kaderník a kaderník-vizážista bolo cieľom získať nové vedomosti a zručnosti zamerané najmä na módne strihy a farby, techniky strihania a farbenia, ošetrovanie vlasov, predlžovanie a zahusťovanie vlasov, používanie ekologických prípravkov smerujúcich nielen k ochrane zákazníka , ale aj k ochrane životného prostredia.
V odbore kozmetik bolo cieľom získať nové vedomosti a zručnosti v technikách ošetrovania pleti pomocou prístrojov a prípravkov, ktoré sú šetrné k pleti a majú schopnosť pleť vyživovať a omladzovať.
Cieľom odboru manikér-pedikér bolo získať nové vedomosti a zručnosti zamerané najmä na starostlivosť o ruky a nohy s využitím prístrojovej techniky, starostlivosť a úpravu prírodných nechtov, modelovanie, zdobenie a starostlivosť o umelé nechty.

V odboroch zameraných na starostlivosť o vzhľad človeka prichádzajú novinky na trh veľmi dynamicky, preto boli potreby zamerané najmä na spoznanie nových technológií, materiálov a metód práce, adaptovanie sa v novom pracovnom a životnom prostredí , oboznámenie sa s krajinou, jej kultúrou, rozšírenie a osvojenie si jazykových znalosti. Účastníci stáže využili svoje jazykové a odborné znalosti, ktoré zároveň porovnali s praktikami využívanými v hostiteľských krajinách.

Počas stáže získali žiaci ucelenú a mnohostrannú predstavu o dennom pracovnom režime a organizačných štruktúrach v kaderníckom, kozmetickom a manikérskom remesle v daných krajinách. Prax nadväzovala na praktické a teoretické vedomosti, ktoré žiaci nadobudli v domácej krajine. Pod odborným vedením svojich inštruktorov žiaci prenášali svoje teoretické vedomosti do praxe, oboznámili sa s módnymi trendmi v kaderníckej, kozmetickej a manikérskej profesii a rozvinuli si nápaditosť a kreativitu. Každodennou komunikáciou v nemčine si zdokonalili svoje jazykové znalosti.
Žiaci mali v rámci stáže zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu, poistenie i sprevádzajúce osoby, ktoré zároveň vykonávali monitoring. Pred samotnou stážou sa žiaci zúčastňovali jazykovej, odbornej i kultúrnej prípravy, ktorú viedli učitelia nemeckého jazyka a majstri odbornej výchovy.
V rámci voľného času účastníci stáže navštívili kultúrne a historické pamiatky miest Lipska, Berlína a Drážďan .
Odborná stáž splnila svoj účel. Žiaci získali nové skúsenosti, nadobudli nové vedomosti a zručnosti, spoznali nové praktiky, rozšírili svoje jazykové danosti, oboznámili sa s organizáciou a riadením salónov v oblasti beauty služieb v jednotlivých krajinách.
Za úspešné absolvovanie odbornej stáže obdržali dokument Europass mobilita, ktorý zlepšuje transparentnosť kvalifikácií a mobilitu študentov a pracovníkov na európskom pracovnom trhu.

Zapájaním sa do projektov bolo a naďalej je snahou školy vzdelávať, vychovávať a pripravovať mladú generáciu pre trh práce, či už domáci alebo zahraničný. Prioritou je stabilizovať mladú pracovnú silu na domácom pracovnom trhu s uplatnením nadobudnutých skúsenosti zo zahraničia. Podstatným zmyslom zapájania sa do projektov je dodať vzdelávaniu širšiu európsku perspektívu a otvárať horizonty globálneho myslenia a interkultúrneho porozumenia, ktoré možno považovať za cestu vytvárania väčšej slobody vo vzdelávaní.