STÁŽ ŽIAKOV V NEMECKU, LIPSKO V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+ 2014

V dňoch od 26.10 do 15.11. 2014 sa vybraní žiaci z SOŠ zúčastnili trojtýždňovej zahraničnej stáže v Nemecku, ktorá bola financovaná z projektu Erasmus +.

Ubytovaní boli v meste Schkeuditz – Gut Wehlitz, v blízkosti Lipska. Odborná prax prebiehala 15 pracovných dní v salóne. Pod odborným vedením majsterky Angeliky Schur získali nové vedomosti a zručnosti v kaderníckej a kozmetickej praxi, poznatky o škodlivých látkach v kozmetických výrobkoch, ktoré sú zakázané v Nemecku.

Počas pobytu žiaci navštívili mestá : Leipzig, Berlín a Dresden, kde sa oboznámili s históriou a kultúrou. Vo voľnom čase mali k dispozícii športové ihrisko, klub, spoločenské hry a diskotéku.

Odborná stáž splnila svoj cieľ, žiaci sa zdokonalili v nemeckom jazyku, ako aj v odborných zručnostiach a vedomostiach.