INTERBEAUTY TROPHY 2016

Dňa 12. a 13.2.2016 sme sa zúčastnili súťaže kaderníkov a vizážistov s medzinárodnou účasťou v Bratislave – Interbeauty Trophy 2016. Súťažili sme v účesovej , dekoratívnej tvorbe a v Body Art-e.
Súťaž usporiadala Incheba Expo v spolupráci so Spoločenstvom kaderníkov a kozmetiky Českej republiky. Na tejto súťaži sa zúčastnili študenti, pod vedením MOV Mgr. Chudá Andrea, Bc. Motyčková Emília a Mgr. Štetinová Kvetoslava a obsadili nasledovné miesta.

Ocenenia

V účesovej tvorbe na tému: Glamour vlny

Eva Danielová z 2.KVA 2.miesto
Laura Pešková z 3.KV 1. miesto

V účesovej tvorbe na tému: Cooper Pixie/strih/

Lucia Kochanová z 2.KVA      1. miesto

V súťaži v Body Art – maľba na telo na tému Vesmír

Rybárová Veronika z 4.KVB v náročnej súťaži obsadila 2. miesto zo 14 súťažiacich, ako jediná študentka medzi dospelými.

Počas súťaže naši žiaci pracovali veľmi zručne, kreatívne a tvorivo. Študenti mali možnosť sa zúčastniť súťaže, zdokonaľovať si zručnosť vo svojom odbore a samozrejme inšpirovať sa novými nápadmi tým, že vidia práce iných študentov, dospelých z iných škôl na rôznych úrovniach. Táto súťaž bola pre žiakov aj pre majstrov odborného výcviku veľkým prínosom .