Svet pod hladinou v I.BMP

Na fotografiách môžete vidieť masky, na tému „Svet pod hladinou“, ktoré vytvorili žiačky I. ročníka pod vedením MOV Mgr. art. Moniky Rabčanovej.

Tento ročník v odbore Umelecký parochniar a maskér zahŕňa v sebe najmä výučbu základných pracovných techník.

Preto nás vždy poteší, keď sa môžeme venovať aj tvorivej časti našej práce a rozvíjať fantáziu, predstavivosť a zručnosť.