Turnaj vo vybíjanej učitelia vs. žiaci 💪

Študenti školského internátu vyzvali pedagogický zbor školy na turnaj vo vybíjanej. Pedagógovia výzvu prijali a športové súperenie 27. februára začalo za výdatného skandovania študentov a pedagógov školy. Hralo sa férovo, tvrdo a s úžasným zanietením pod dohľadom rozhodcu Filipa Boriho.

Víťazom nakoniec bolo družstvo pedagógov 3:1. Gratulujeme! Študenti sa nevzdávajú budú trénovať a výzvu určite zopakujú. 🏐