UKONČENIE PROJEKTU LEONARDO DA VINCI TRANSFER INOVÁCIÍ

V mesiaci november 2015 bol ukončený dvojročný projekt Hair Leonardo da Vinci Transfer inovácií, do ktorého bola Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 Bratislava zapojená ako jediná zo Slovenska. Do projektu boli zapojené školy z Česka a Fínska. Projekt bol zameraný na podporu inovatívnych prístupov v odborne zameranom jazykovom vzdelávaní v odboroch kaderník a kozmetik.V mesiaci november 2015 bol ukončený dvojročný projekt Hair Leonardo da Vinci Transfer inovácií, do ktorého bola Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 Bratislava zapojená ako jediná zo Slovenska. Do projektu boli zapojené školy z Česka a Fínska. Projekt bol zameraný na podporu inovatívnych prístupov v odborne zameranom jazykovom vzdelávaní v odboroch kaderník a kozmetik.V mesiaci november 2015 bol ukončený dvojročný projekt Hair Leonardo da Vinci Transfer inovácií, do ktorého bola Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 Bratislava zapojená ako jediná zo Slovenska. Do projektu boli zapojené školy z Česka a Fínska. Projekt bol zameraný na podporu inovatívnych prístupov v odborne zameranom jazykovom vzdelávaní v odboroch kaderník a kozmetik.

Inovatívne výučbové metódy a materiály boli vyvinuté vo Veľkej Británii, vrátane 2D a 3D obrázkov a animácií odkiaľ boli prevzaté, v kombinácii s medzinárodne uznávanou znalosťou fínskeho partnera v oblasti odbornej výučby jazyka. Hlavnými výstupmi projektu je 18 kvalitných kníh, učebnice odbornej angličtiny a nemčiny pre 1. až 3. ročník, pracovné zošity, učebnice a metodiky pre učiteľov, kombinované s 600 interaktívnymi výučbovými obrazovkami štrukturovanými do LMS a podporované on-line odborným interaktívnym slovníkom. Počas dvoch rokov naši učitelia a žiaci vytvárali a testovali pripravované učebnice. V rámci projektu boli tiež realizované medzinárodné konferencie a expertné workshopy pre stredné školy kaderníckeho zamerania, a tiež ïalších záujemcov o odborné jazykové vzdelávanie v kaderníckom odvetví v Prahe, Helsinkách a na našej škole v Bratislave. Z projektu sme zabezpečili odborné jazykové učebnice angličtiny a nemčiny pre všetkých žiakov školy.

Projekt bol ojedinelý a výnimočný svojim charakterom a myšlienkou testovania učebnice pred jej vydaním, zaujal všetky médiá na Slovensku aj v Česku.

Viac tu:
V mesiaci november 2015 bol ukončený dvojročný projekt Hair Leonardo da Vinci Transfer inovácií, do ktorého bola Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 Bratislava zapojená ako jediná zo Slovenska. Do projektu boli zapojené školy z Česka a Fínska. Projekt bol zameraný na podporu inovatívnych prístupov v odborne zameranom jazykovom vzdelávaní v odboroch kaderník a kozmetik.