Večerné líčenie na ples 💃

V čase plesovej sezóny sa aj naši žiaci venujú tejto téme. V rámci odborného výcviku žiaci všetkých odborov dostávajú rôzne tematické zadania počas celého školského roka pri príležitosti rôznych sviatkov alebo ročných období.

Foto: práca žiačky: Paulína Tataiová, IV.KO – odbor kozmetik